فرم ثبت نام پویش تحول و پیشرفت اسلامی

( عضویت در دفتر ارتباطات مردمی دکتر محمد مهدی برادران )

نام*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

جنسیت
ورودی نامعتبر

تلفن همراه*
ورودی نامعتبر

سال تولد
ورودی نامعتبر

تحصیلات
ورودی نامعتبر

شغل
ورودی نامعتبر

عضو کانال پویش در تلگرام هستم.*
ورودی نامعتبر

مایل هستم در یک محدوده خاص جغرافیایی به تبلیغ بپردازم .*
ورودی نامعتبر

حوزه جغرافیایی
ورودی نامعتبر

حوزه جغرافیایی(اولویت دوم)
ورودی نامعتبر

مایل هستم با توجه به جایگاه ام در جامعه به فعالیت بپردازم . *
ورودی نامعتبر

نوع مخاطب

ورودی نامعتبر

لطفا گروه ورزشی ای که با آن ارتباط دارید را مشخص فرمایید:
ورودی نامعتبر

نام دانشگاه :

ورودی نامعتبر

نام هیئت
ورودی نامعتبر

صنف مورد فعالیت
ورودی نامعتبر

توضیحات
ورودی نامعتبر

*
لطفا مرامنامه را مطالعه بفرمایید