شما اینجا هستید   |

    برچسب: سمینارها

برچسب زده شده با : سمینارها

سیمنارها و دستاوردها
2021-11-21

✨سیمنارها و دستاوردها✨   ارائه سیمنارها ✅الگوهای برتر تجارت الکترونیک در ایران- دانشگاه نیشابور ۱۳۸۱٫ ✅نقش اخلاق و ارزش ها و عدالت در رفتار سازمانی- دانشگاه علوم و تحقیقات ۱۳۸۲٫ ✅بررسی سیستم اطلاعات بلیت در مترو تهران- دانشگاه علوم وتحقیقات ۱۳۸۳٫ ✅مدل کارت‌های امتیازی متوازن- دانشگاه علوم و تحقیقات ۱۳۸۳ ✅خصوصی‌سازی در ایران- دانشگاه آزاد […]